Kampeerbosje wint zaak bij Raad van State

 

Leerdam – De gemeente Vijfheerenlanden moet stoppen met de uitbreiding van sportpark Glaspark in Leerdam. De Raad van State vindt dat de gemeente een onderzoek naar mogelijke geluidshinder niet goed heeft uitgevoerd en kan daarom geen goedkeuring geven aan een wijziging van het bestemmingsplan.
Ellen Langerak en Rob van Holthuijsen, eigenaren van het naastgelegen natuurkampeerterrein Het Kampeerbosje, vroegen de Raad van State zich te buigen over de zaak. Zij vrezen dat door de uitbreiding van het sportpark de parkeeroverlast alleen maar toeneemt en dat de geluid- en lichthinder nog groter wordt.
De bezwaren over parkeeroverlast en lichthinder legt de Raad van State naast zich neer, maar de mogelijke geluidsoverlast weegt een stuk zwaarder. Het Kampeerbosje ligt namelijk in een stiltegebied en daarvoor gelden nu eenmaal strengere regels. De gemeente niet goed onderzocht en beschreven wat de uitbreiding voor gevolgen heeft voor de toename van het geluid, oordeelt de Raad van State nu.
“Omdat de rapporten van het akoestisch onderzoek niet inzichtelijk maken in hoeverre de geluidsbelasting op het stiltegebied toeneemt, heeft het college zich daar niet zonder meer op mogen beroepen.” De Raad van State vernietigt daarom het wijzigingsplan van de gemeente.
Door de uitspraak kan de gemeente nu niet verder met de plannen voor de uitbreiding van het sportpark. Wat de gemeente Vijfheerenlanden nu gaat doen is onbekend. De gemeente bestudeert de uitspraak, zegt een woordvoerder.
Leerdams Kampeerbosje bang dat nieuwe autoweg dwars over hun terrein komt: 'Blijf van dit stiltegebied af'